این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

وابستگی سازمانی

1

محمد رضا ابوطالبی

استاد

مدلسازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

2

سید فرشیدکاشانی بزرگ

استاد

مشخصه یابی مواد

دانشگاه تهران

3

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد

استاد

آلیاژهای حافظه دار

دانشگاه شریف

4

سیروس زینعلی

استاد

ژنتیک پزشکی

انستیتو پاستور

5

فاطمه رهبری زاده

استاد

بیوتکنولوژی

دانشگاه تربیت مدرس

6

عباس زارعی هنزکی

استاد

شکل دهی فلزات

دانشگاه تهران

7

محمدجواد رسایی

استاد

بیوتکنولوژی

دانشگاه تربیت مدرس

8

سید مهدی میراسماعیلی

دانشیار

مدلسازی فرآیند های تولید

عضو هیات علمی دانشگاه

9

حسن جعفری

دانشیار

بیومواد

مدیر ارتباط با صنعت

10

رویا مجیدی

دانشیار

نانو الکترونیک

معاون پژوهشی دانشکده فیزیک

11

معصومه قلخانی

دانشیار

شیمی تجزیه

معاون آموزشی دانشکده فیزیک

12

مهدی شاهدی اصل

دانشیار

کامپوزیتهای زمینه سرامیکی

دانشگاه محقق اردبیلی

13

حمیدرضا جعفریان

دانشیار

مشخصه یابی فلزات

دانشگاه علم و صنعت

14

مهدی ملکان

دانشیار

فلزات شیشه ای

دانشگاه تهران

15

علیرضا ذاکری

استادیار

بیوتکنولوژی دارویی

رئیس دانشکده

16

سید محمود فاطمی

استادیار

مشخصه یابی فلزات

معاون پژوهش و فناوری دانشکده

17

سروش پرویزی

استادیار

متالورژی پودر

مدیرگروه مواد و متالورژي

18

سعید خلیلی

استادیار

بیوتکنولوژی

مدیر گروه علوم زیستی

19

آیسونا طلایی

استادیار

بایوکامپوزیت ها

مدیرگروه صنایع چوب

20

پانته آ عمرانی

دانشیار

جوشکاری چوب

رئیس اداره دانشجویان استعداد درخشان

21

عاطفه سلوک مفرد

استادیار

مهندسی بافت

دانشگاه امیرکبیر

22

روح الله عشیری

استادیار

مواد پیشرفته

دانشگاه علم و صنعت

23

مصطفی اسکندری

استادیار

خواص فیزیکی

دانشگاه شهید چمران

24

محمد آزاد فلاح

استادیار

بیومواد سلولزی

دانشگاه تهران

25

حمید زارع

استادیار

کامپوزیتهای لیگنوسلولزی

دانشگاه تهران

26

مهدی پورعبدلی

استادیار

مدلسازی

دانشگاه صنعتی همدان

 فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.2)