این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: محورهای همایش


محور دوم: فرآیندها و مشخصه یابی بین رشته ای

مهندسی بافت
زیست سازگاری
تکنولوژی های سبز
آزمونهای غیرمخرب
بیوانفورماتیک ساختاری
زیست فناوری مولکولی
روشهای اتصال دائمی مواد
زیست فناوری در زیست پالایی
شبیه سازی فرآیندهای متالورژیکی
زیست شناسی سامانه ای و مصنوعیفایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.2)