:: محورهای همایش


محور دوم: فرآیندها و مشخصه یابی بین رشته ای

مهندسی بافت
زیست سازگاری
تکنولوژی های سبز
آزمونهای غیرمخرب
بیوانفورماتیک ساختاری
زیست فناوری مولکولی
روشهای اتصال دائمی مواد
زیست فناوری در زیست پالایی
شبیه سازی فرآیندهای متالورژیکی
زیست شناسی سامانه ای و مصنوعیفایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.2)